help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 2004 houdende vrijstelling van de federale bijdrage ter compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/12/2004
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/09/2005
Pagina:39159
Advies van de Raad van State 37867
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/2004

Niet meer in werking want niet bekrachtigd

Periode van geldigheid van 01/05/2004 tot ...
Opmerkingen Indien dit besluit binnen twaalf maanden na de datum van inwerkingtreding niet bij ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad bekrachtigd is, dan wordt het geacht nooit uitwerking te hebben gehad.