help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 11 januari 1991 houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/01/1991
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/01/1991
Pagina:1753
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 14/01/1991

Periode van geldigheid van 14/01/1991 tot 09/02/1992
Opmerkingen Art. 18 van de ordonnantie van 22 november 1990 houdende de organisatie van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bepaalt dat de prijzen van de plaatsbewijzen door de Regering worden vastgesteld op voorstel van de raad van bestuur van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel. Art. 2 van dit besluit stelt echter vast dat de vermelde prijzentabellen worden "goedgekeurd".