help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 11 februari 1981 tot vaststelling, wat het Ministerie van Landbouw betreft, van de graden waarvan de toekenning afhankelijk is van het slagen voor examen voor verhoging in graad en tot bepaling van sommige modaliteiten betreffende die examens


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/02/1981
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/03/1981
Pagina:2488
Advies van de Raad van State 13761
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking