help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende de toewijzing van de personeelsleden, de goederen, de rechten en verplichtingen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur aan de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/07/2008
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/10/2008
Editie:1
Pagina:55931
Advies van de Raad van State 44698
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/01/2008

Buitenwerkingtreding: 01/07/2015 overeenkomstig art. 15 van het DVO 03/07/2015. Art. 10, § 2, van het DVO 28/04/2006 stelt echter het volgende: "De besluiten die krachtens [artikel 10] § 1 zijn vastgesteld, houden op uitwerking te hebben indien zij niet bij decreet bekrachtigd zijn binnen de 12 maanden na de datum van hun inwerkingtreding". In casu kan men opmerken dat dit besluit blijkt nooit te zijn bekrachtigd. De vraag stelt zich dienvolgens of het voormelde artikel 15 van het DVO 03/07/2015 dit besluit - dat geen uitwerking meer had - nog heeft kunnen opheffen.

Periode van geldigheid van 01/01/2008 tot 30/06/2015
Opmerkingen Artikel 1 heeft een louter individuele draagwijdte en wordt niet verder geanalyseerd.