help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 november 1964 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 9 oktober 1963 van het Nationaal Paritair Comité voor de voedingsnijverheid tot wijziging van de beslissing van 30 maart 1956, betreffende de vermindering van de arbeidsduur, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7 mei 1957, gewijzigd bij de beslissing van 21 december 1961 van hetzelfde comité, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 12 juli 1962


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/11/1964
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/11/1964
Pagina:12313
Advies van de Raad van State --