help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 oktober 1993 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 20 juli 1993 tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van het Brusselse Instituut voor Milieubeheer


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/10/1993
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/12/1993
Pagina:28374
Advies van de Raad van State --
Opmerkingen Iwt. BBHR 20/07/1993 op 01/11/1993