help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 24 december 2004 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juli 1987 tot vaststelling van de samenstelling van de directieraad van de Rijksdienst voor Pensioenen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/12/2004
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/01/2005
Editie:1
Pagina:441
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/2004

Periode van geldigheid van 01/12/2004 tot 01/03/2007