help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van het Arbitragehof nr. 202/2004 van 21 december 2004

"1. vernietigt in het Wetboek van Strafvordering, gewijzigd bij de wet van 6 januari 2003 betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden :
- artikel 28septies, derde lid,
- artikel 47quater,
- artikel 47sexies, §§ 4 en 7, tweede lid,
- artikel 47septies, § 1, tweede lid, en § 2,
- artikel 47octies, §§ 4 en 7, tweede lid,
- artikel 47novies, § 1, tweede lid, en § 2,
- artikel 47undecies,
- artikel 56bis, tweede lid, in zoverre het kan worden toegepast in samenhang met artikel 28septies,
- artikel 89ter, in zoverre het kan worden toegepast in samenhang met artikel 28septies;
(...)."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/12/2004
Nummer: 202/2004
Aard van de akte: Arrest van het Grondwettelijk Hof
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 06/01/2005
Pagina:368
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: dag van bekendmaking


Uitwerking: - de gevolgen van de artikelen 28septies, derde lid, 47quater, 56bis, tweede lid, en 89ter worden gehandhaafd tot de bekendmaking van dit arrest in het Belgisch Staatsblad.
- de gevolgen van de artikelen 47sexies, §§ 4 en 7, tweede lid, 47septies, § 1, tweede lid, en § 2, 47octies, §§ 4 en 7, tweede lid, 47novies, § 1, tweede lid, en § 2, en 47undecies worden gehandhaafd tot 31 december 2005.

Periode van geldigheid van 07/01/2005 tot ...