help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 19 februari 1986 - Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart - Tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 november 1985 tot vaststelling van de vergoeding voor het verplaatsen van binnenschepen gedurende de verrichtingen van laden of lossen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/02/1986
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/04/1986
Pagina:4473
Advies van de Raad van State U - D