help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 december 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de voorlopige regels die gelden als eerste beheerscontract van Infrabel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/12/2004
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/12/2004
Editie:4
Pagina:87343
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 31/12/2004 tot 01/01/2005
Opmerkingen Dit besluit treedt buiten werking op het ogenblik dat het beheerscontract gesloten tussen de Staat en Infrabel overeenkomstig artikel 4 van wet van 21 maart 1991 in werking treedt.