help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 5 december 1979 houdende de begroting van de Brusselse Gewestelijke Aangelegenheden voor het begrotingsjaar 1979


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/12/1979
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/01/1980
Pagina:114
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/01/1979 tot 31/12/1979