help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Beslissing van 5 november 2001 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/11/2001
Aard van de akte: Beslissing
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/11/2001
Pagina:41033
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 29/11/2001 (dag van inwerkingtreding van het koninklijk besluit dat de onderhavige beslissing bindend verklaart)

Temporeel toepassingsgebied (zie art. 28 en de wijzigingen ervan):

Art. 5: 08/07/1996

Art. 6: van 01/01/1999 tot 31/12/2004 uitgesteld tot 31/12/2006. Daarna, sinds de wijziging van art. 6 op 01/01/2007 (datum van inwerkingtreding van nieuwe tarieven), is de datum van buitenwerkingtreding achtereenvolgens uitgesteld tot 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016 en 31/12/2017

Art. 7: 01/01/2002. Sinds de wijziging van art. 7 op 01/01/2007 (datum van inwerkingtreding van nieuwe tarieven), is een datum van buitenwerkingtreding eraan toegevoegd: 31/12/2007 achtereenvolgens uitgesteld tot 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016 en 31/12/2017

Art. 8: van 01/01/1999 tot 31/12/2004; deze laatste datum is achtereenvolgens uitgesteld tot 31/12/2006, 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016 en 31/12/2017

Art. 9 en 10: 01/12/2001


Periode van geldigheid van 08/07/1996 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.


Bijlage bij
Aard Datum    
KB 08/11/2001