help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 november 1976 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 1976 tot vaststelling, voor het Brusselse gewest, van de toekenningsvoorwaarden en de bedragen van de toelagen voor de aankoop van gronden met het oog op hun behoud, hun aanleg of hun geschiktmaking als openbare groene ruimten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/11/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/12/1976
Pagina:15560
Advies van de Raad van State U - D