help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 maart 1990 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 33ter van 19 december 1989, gesloten in de Nationale Arbeidsraad (NAR), tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 33 van 28 februari 1978 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor de minderjarigen die tewerkgesteld zijn aan werkzaamheden of in sectoren die van geen paritair comité afhangen of die afhangen van een paritair comité dat niet is samengesteld, zoals gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 33bis van 2 mei 1988


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/03/1990
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/03/1990
Pagina:5116
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking