help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 7 mei 2004 houdende instemming met :
1. de Overeenkomst betreffende de bouw en exploitatie van een Europese synchrotronstralingsinstallatie, de bijlagen 1 tot 4, de Slotakte en de resoluties 1 tot 5, ondertekend in Parijs op 16 december 1988;
2. de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de gezamenlijke deelname aan de Europese synchrotronstralingsinstallatie, alsook de wijze van uitvoering daarvan, en de briefwisseling, ondertekend in Brussel op 12 november 1990;
3. het Protocol van toetreding van het Koninkrijk der Nederlanden tot de Overeenkomst van 16 december 1988 betreffende de bouw en exploitatie van een Europese installatie voor synchrotronstraling en de bijlage 1 bij het Protocol, ondertekend in Parijs op 9 december 1991;
4. het Addendum bij de Slotakte van de Conferentie van Gevolmachtigden voor de oprichting van een Europese installatie voor synchrotronstraling, ondertekend te Parijs op 16 december 1988


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 07/05/2004
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 16/07/2004
Edition:1
Page:55708
Avis du Conseil d'Etat 36091
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

Période de vigueur du 26/07/2004 au ...