help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot wijziging van artikel 3.1.0.0.3 van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/03/2014
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/08/2014
Pagina:60620
Advies van de Raad van State 55330
Inwerkingtreding / Uitwerking Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014, met uitzondering van de berekening van de vergoeding voorzien in artikel 2.1.6.0.1, eerste lid, 9°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, die in
Werking treedt vanaf aanslagjaar 2015.

Periode van geldigheid van 01/01/2014 tot ...