help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 4 juni 2004 houdende delegatie van specifieke bevoegdheden aan het hoofd van het departement van het Vlaams ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, en houdende aanpassing van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Ingetrokken akte !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/06/2004
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/07/2004
Pagina:54828
Advies van de Raad van State 37082 + 37008
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Regering

Periode van geldigheid van ... tot 04/06/2004