help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 30 april 2004 houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/04/2004
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/06/2004
Editie:1
Pagina:52777
Advies van de Raad van State 36761
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2004

Periode van geldigheid van 01/04/2004 tot 01/09/2005