help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/07/1975
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/08/1975
Pagina:10582
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking