help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 26 maart 2004 tot erkenning van de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit en van de producenten die volgens deze methode telen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/03/2004
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/06/2004
Editie:1
Pagina:43843
Advies van de Raad van State 36400
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Buitenwerkingtreding: 29/12/2018 en :"De erkenning van de controleorganen die erkend zijn conform artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 tot erkenning van de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit en van de producenten die volgens deze methode telen, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van dit besluit (lees: BVR 14/09/2018), wordt opgeheven." (BVR 14/09/2018, art. 192)

Periode van geldigheid van 20/06/2004 tot 29/12/2018