help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 maart 1974 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1965 tot vaststelling van het bedrag en de toekenningsvoorwaarden van de door de Staat verleende toelagen, aan de ondergeschikte besturen, aan instellingen van openbaar nut en aan verenigingen zonder winstoogmerk voor het bouwen, vergroten, verbouwen of grove herstellingswerken, uitrusting en eerste meubilering van kribben en kinderbewaarplaatsen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/03/1974
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/04/1974
Pagina:4625
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1974

Zonder voorwerp gemaakt door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse

Periode van geldigheid van 01/01/1974 tot ...