help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 16 februari 1977 houdende goedkeuring van volgende verdragen :
a) Verdrag houdende wijziging van een aantal financiële bepalingen van de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en van het verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, opgemaakt te Brussel op 22 juli 1975
b) Verdrag houdende wijziging van een aantal bepalingen van het protocol betreffende de statuten van de Europese Investeringsbank, opgemaakt te Brussel op 10 juli 1975


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/02/1977
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/06/1977
Pagina:7343
  • 07/01/1978 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State 12477
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking