help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 oktober 1995 tot uitvoering van de artikelen 7 en 15 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van een handelszaak, het endossement van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/10/1995
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/01/1996
Pagina:501
Advies van de Raad van State 23887
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 20/01/1996 tot ...
Opmerkingen De aanhef van het wijzigende besluit van 29/09/2008 verduidelijkt dat het voorliggend besluit ook werd gewijzigd bij een besluit van 28/09/2008. Er werd nochtans geen spoor van de bekendmaking van dit besluit gevonden.