help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 februari 2004 tot uitvoering van de Huisvestingscode


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/02/2004
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/04/2004
Editie:2
Pagina:24204
Advies van de Raad van State 36360
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking (art. 14)

Buitenwerkingtreding met overgangsbepalingen: zie "Alle" in de analyse.

Periode van geldigheid van 23/04/2004 tot 22/12/2022
Opmerkingen 1) De bijlagen V tot VIII bij dit besluit zijn onderverdeeld in artikelen. Daarom maken deze bijlagen het voorwerp uit van drie afzonderlijke fiches die bij de fiche van dit besluit gevoegd worden: zie de bijlagen V tot VIII die vermeld worden onder de rubriek "Bijlage(n)". Bijgevolg als u de aan deze bijlagen aangebrachte wijzigingen wil bekijken, moet u enkel de analyse van de afzonderlijke fiches raadplegen.

2) De andere bijlagen (diegene die niet zijn onderverdeeld in artikelen) zijn te raadplegen onder onderdeel "analyse" van deze fiche.


Bijlage(n)
Aard Datum    
Bijlage 19/02/2004  
Bijlage 19/02/2004  
Bijlage 19/02/2004  
Bijlage 19/02/2004