help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 februari 2019 tot uitvoering van diverse wetten en tot aanpassing van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/02/2019
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/03/2019
Pagina:25174
  • 12/12/2019 (Duitse vertaling)
    Art. 1 tot 4 en 31 tot 49
Advies van de Raad van State 64892
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/2019

Art. 5 tot 45 (Hoofdstuk 2, afdelingen 1 tot 5): 01/12/2019
Art. 47 (Hoofdstuk 3, afdeling 2): 01/12/2019

Periode van geldigheid van 01/05/2019 tot ...