help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 februari 2004 tot wijziging van de artikelen 35, 36 en 42 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/02/2004
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/03/2004
Pagina:16277
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2003
Artikel 4 A: 01/05/2003 - 01/07/2003
Artikel 2: dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt


Periode van geldigheid van 01/05/2003 tot ...