help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 3 augustus 1919 waarbij de diensthervatting door de gemobiliseerde Belgen in de openbare ambten en betrekkingen verzekerd en de toegang tot de openbare ambten en betrekkingen aan de verminkten, strijders, gemobiliseerden, enz, vergemakkelijkt wordt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/08/1919
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/08/1919
Pagina:3813
Advies van de Raad van State --
Opmerkingen Gecoördineerd bij KB van 19 juni 1947 (BS 05/07/1947)