help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 13 mei 2003 houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IVa, IVb, IVc, Va, Vb, VI en VII, met de Protocollen 1, 2, 3 en 4 en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 9 april 2001


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/05/2003
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/01/2004
Editie:1
Pagina:2698
  • 17/06/2004 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State 34732
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 30/01/2004 tot ...