help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 22 februari 1986 tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 september 1984 betreffende de toepassing van de extra heffing bedoeld bij artikel 5quater van Verordening (EEG) nr. 804/68 gedurende het tijdvak van 2 april 1984 tot 31 maart 1985


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/02/1986
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/03/1986
Pagina:2846
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 02/04/1984

TT 02/04/1984 - 31/03/1985

Periode van geldigheid van ... tot 31/03/1985