help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 november 2003 houdende verbod van de aflevering van bepaalde anorexigene geneesmiddelen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Vernietigde akte !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/11/2003
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/2003
Pagina:62037
Advies van de Raad van State 35928
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Vernietigde akte

Periode van geldigheid van 09/01/2004 tot 30/11/2003