help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 28 november 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de zoogkoeienpremie en het extensiveringsbedrag voor zoogkoeien


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/11/2003
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/12/2003
Editie:1
Pagina:60166
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2002
Artikelen 2, § 2, 3, 4, 5, punt 3, en 6: 01/01/2003

Periode van geldigheid van 01/01/2002 tot 01/01/2005
Opmerkingen aanhef, artikelen 5bis en 11 : zie rechtzetting