help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 26 mei 2002 houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Staat Koeweit inzake de wederzijdse bescherming en bevordering van investeringen, gedaan te Brussel op 28 september 2000


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/05/2002
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/11/2003
Editie:1
Pagina:56691
Advies van de Raad van State 32293
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 06/12/2003 tot ...