help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/10/2003
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/11/2003
Pagina:54469
Advies van de Raad van State 34765
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Regering:

Pp 01/01/2006 wat betreft de psychiatrische ziekenhuizen en de centra voor geestelijke gezondheidszorg (BVR 27/01/2006)
Pp 09/08/2004 wat betreft de algemene, categorale en universitaire ziekenhuizen, met uitzondering van art. 5, § 3, dat pp op 01/01/2005 in werking treedt (BVR 14/05/2004)
Pp 12/09/2009 wat betreft de departementen Medisch Toezicht en afdelingen Medish Toezicht (BVR 05/06/2009)
Pp 01/01/2010 wat betreft de voorzieningen en verenigingen (BVR 24/07/2009, art. 83)
Pp 01/07/2011 wat betreft de voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap met uitzondering van artikel 5, § 3, van het decreet, dat in werking treedt op 01/01/2014 (BVR 04/02/2011)
Pp 01/07/2011 wat betreft de kinderopvangvoorzieningen (BVR 06/05/2011)
Pp 01/03/2014 wat betreft het Steunpunt Adoptie en de diensten voor maatschappelijk onderzoek inzake interlandelijke adoptie (MBVO 18/12/2013)
Pp 01/04/2014 wat betreft de adoptiediensten voor interlandelijke adoptie (MBVO 18/12/2013)
Pp 01/07/2017 wat betreft de dienst voor binnenlandse adoptie (BVR 19/02/2016)
Pp 01/01/2018 wat betreft de vertrouwenscentra kindermishandeling (BVR 17/11/2017)
Pp 01/01/2019 wat betreft de consultatiebureaus (BVR 12/10/2018, art. 100)
Pp 23/08/2019 wat betreft de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (BVR 17/05/2019, art. 7)

Periode van geldigheid van 09/08/2004 tot 55/55/5555