help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 september 1990 tot wijziging van artikel 54quater 3.5. van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, wat de specifieke maatregelen inzake het voorkomingsbeleid betreft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/09/1990
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/10/1990
Pagina:20033
Advies van de Raad van State 19917
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking