help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 september 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/09/2003
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/10/2003
Editie:2
Pagina:48215
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Artikelen 1, 2, 7, 8, 10 en 11: 01/01/2003
Artikel 4: 01/07/2001
Artikelen 3, 5, 6 en 9: 01/11/2003

Periode van geldigheid van 01/07/2001 tot ...