help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Décret du 17 juillet 2003 portant assentiment à l'accord de coopération du 2 septembre 2002 entre l'Etat, les Communautés, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et les Régions pour une politique de drogues globale et intégrée


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/07/2003
Aard van de akte: Décret de la Communauté française
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/09/2003
Pagina:45522
Advies van de Raad van State 34923
Inwerkingtreding / Uitwerking Le présent décret entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier des actes d’approbation des parties contractantes: 23/09/2008

Periode van geldigheid van 23/09/2008 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
SAk 02/09/2002