help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 9 januari 2002 tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van het ministerieel besluit van 22 februari 1989 houdende overdracht van bevoegdheden van dagelijks bestuur aan de leidend ambtenaar, de adjunct-leidend ambtenaar en ambtenaren-generaal


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/01/2002
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/02/2002
Pagina:6417
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2002