help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 28. April 2003 zur Zustimmung zum Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommen Swischen der
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Libanesischen Republik andererseits
und die Schlussakte, unterzeichnet in Luxemburg am 17. Juni 2002

Decreet van 28 april 2003 houdende goedkeuring van de Europees-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-Staten enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds en de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 17 juni 2002


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/04/2003
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/06/2003
Pagina:33422
Advies van de Raad van State 34762
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 03/07/2003 tot ...