help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Statuten van de Nationale Loterij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/07/2002
Aard van de akte: Statuten van een openbare instelling of een overheidsonderneming
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/07/2002
Pagina:31585
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 16/07/2002 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Wijziging van de statuten: "Art. 54. Elke wijziging van deze statuten heeft slechts uitwerking na goedkeuring door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in Ministerraad."

Bijlage bij
Aard Datum    
KB 09/07/2002