help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 mei 2003 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 128 en 129 van de programmawet van 2 augustus 2002


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/05/2003
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/05/2003
Pagina:25157
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 35336
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2003 ("met ingang van aanslagjaar 2004")

Periode van geldigheid van 01/01/2003 tot ...