help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 4 april 2003 tot invoeging van een artikel 328bis en tot wijziging van de artikelen 328 en 331bis van het Strafwetboek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/04/2003
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/05/2003
Editie:2
Pagina:24069
Advies van de Raad van State 33121
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 15/05/2003 tot ...