help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Reglement van 4 oktober 1995 - Inwendig reglement van het Overlegcomité


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/10/1995
Aard van de akte: Huishoudelijk reglement
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/10/1995
Pagina:28245
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 12/09/1995

Buitenwerkingtreding: datum is niet vermeld want de latere reglementen werden niet bekendgemaakt in het BS en werden evenmin opgenomen in de databank.

Periode van geldigheid van 12/09/1995 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Opschrift: het "Overlegcomité" is het Overlegcomité bedoeld in artikel 31 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.