help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 december 1990 tot wijziging van de bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming van de werknemers tegen de risico's te wijten aan ioniserende stralingen betreft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/12/1990
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/12/1990
Pagina:23611
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking zie artikel 16

Periode van geldigheid van 01/01/1991 tot 26/06/2003