help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Verordening van 31 mei 1990 inzake de retributies die geïnd worden als tegenprestatie voor bijzondere diensten geleverd aan particulieren, openbare en privé-ondernemingen, openbare diensten, nationale, regionale, provinciale en gemeentelijke overheden voor het dienstjaar 1990


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/05/1990
Aard van de akte: Verordening van de Brusselse Agglomeratie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/09/1990
Pagina:17459
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

TT 1990

Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.