help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 februari 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 1973 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/02/2003
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/03/2003
Pagina:11242
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 2: op de dag van de benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking: KB 02/07/2003 - BS 24/07/2003 - Iwt. 24/07/2003

Periode van geldigheid van 24/07/2003 tot ...