help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 mei 1990 tot uitvoering voor 1990 van artikel 39bis, § 3, en van artikel 38, § 3bis, van de de wet van 27 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/05/1990
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/06/1990
Pagina:12061
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1990

TT 1990