help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 6 januari 2003 tot wijziging van de artikelen 49, tweede lid, en 52, vierde lid, van de wet van 8 april 1965 betreffende de Jeugdbescherming


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/01/2003
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/02/2003
Editie:3
Pagina:8409
Advies van de Raad van State 31974 + 31018 + 30351
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 02/03/2003 tot ...