help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 25. Oktober 2002 zur Abänderung des Erlasses der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 21. Dezember 2000 über die Erteilung bestimmter
Vollmachten an Beamte des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 25 oktober 2002 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 21 december 2000 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan ambtenaren van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/10/2002
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/12/2002
Editie:1
Pagina:57417
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 25/10/2002

Periode van geldigheid van 25/10/2002 tot ...