help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 augustus 2015 tot vaststelling van het tarief voor prestaties van gerechtsdeurwaarders in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/08/2015
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/08/2015
Editie:1
Pagina:55466
Verslag aan de Koning of aan de Regering
  • 21/09/2015 (Rechtzetting)
    Art. 4, eerste lid - Nederlandse tekst
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2015 ("op de eerste dag van de maand die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 01/09/2015 tot ...