help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 1 september 2004 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 10 december 2003 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, het Vlaams Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, voor de samenwerking in de beleidsdomeinen milieu en gezondheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/09/2004
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/09/2004
Editie:2
Pagina:69852
Advies van de Raad van State 36264
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 10/10/2004 tot ...
Opmerkingen Dernier assentiment / laatste instemming
Laatste instemming: W 01/09/2004 (BS 30/09/2004) iwt. 10/10/2004

Bijlage(n)
Aard Datum    
SAk 10/12/2003